Levenskunst

de ginkgo biloba de oudst bestaande boom op aarde is en die staat voor ‘eeuwige’ groei.

Het heldergroene ginkgoblad verbeeldt dualiteit, die alom aanwezig is; goed en kwaad, leven en dood.

Na de rechtenstudie heb ik gewerkt in de advocatuur en als docent in het hoger onderwijs.  In het hoger onderwijs heb ik mij steeds meer beziggehouden met het begeleiden van studenten. In het kader daarvan heb ik meerdere trainingen en workshops gevolgd.
In 2008/2009 heb ik de coach-opleiding met het Enneagram bij Corael in De Bilt gevolgd.
Vervolgens was de logische stap om een coach- en trainingspraktijk op te zetten.
In 2014/2015 heb ik de CIVAS-opleiding Familie- en Organisatieopstellingen gevolgd en met goed gevolg afgerond. Ik werk met Tafelopstellingen, waarbij ik iemand één op één begeleid om verheldering te krijgen in een probleemsituatie.

Mijn Visie houdt in, dat de mens in de kern goed en liefdevol is. Door de pijn, die vooral in de eerste levensjaren is ervaren, kan je daar al vroeg daarvan afgeraakt zijn.  Maar ook trauma’s en ingrijpende ervaringen in je later leven  kunnen verstoringen teweegbrengen. Je komt in de ban van je passies, zoals woede, schaamte, angst,  maar ook luiheid, wrok, trots, ijdelheid,  afgunst,  hebzucht, gulzigheid, lust. Je hebt je leven niet (meer) in de hand, je ontbeert evenwicht, innerlijke vrede.

Mijn coaching is vooral gericht op bevordering of het herwinnen van autonomie bij de cliënt.  Zodat je weer verder kunt en bewust tot keuzes kunt komen, waar je achter staat en die goed voor je zijn.  Coaching moet vooral geen afhankelijkheid creëren en een coachingstraject zal dan ook in het algemeen van korte duur zijn. Mijn visie houdt ook in, dat een mens geboren is om te leren. Een leven lang. Voor diegenen, die daarvoor open staan, zijn de enneagramworkshops geschikt. Je kunt het benoemen als het werken aan persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei of werken aan spiritualiteit.

Vivre sa Vie
Leven als werkwoord en Leven als zelfstandig naamwoord, dat in één adem
Leven is ons grootste goed, onze bestaansgrond
Vivre sa Vie is een Franse uitdrukking, die staat voor
je leven leiden op eigen, autonome wijze