Systemisch werk

Systemisch werk omvat Familieopstellingen met een groep (12 à 15 mensen), waarbij één persoon een (toekomstig gerichte) vraag inbrengt. De andere deelnemers worden opgesteld als representant voor familieleden en evt. abstracte begrippen. In het zogeheten ‘wetend veld’ komen dan dingen/situaties aan het licht, die tot dan toe verborgen waren. Deze methodiek is ontworpen door Bert Hellinger en wordt op verschillende manieren nader ingevuld. De kern blijft echter hetzelfde. Het gaat er om, dat de betrokkene een helder zicht krijgt op de problematiek, die hem/haar belet om vrij en spontaan te leven.
Ik werk één op éen; in het algemeen zal dat een Tafelopstelling zijn. Je kunt het zien als een familieopstelling in het klein, met poppetjes als representant. Ook hiermee kan helderheid verkregen worden, waardoor er opening ontstaat om verder te kunnen.
Interessante en leesbare literatuur op dit gebied zijn de boeken van Els van Steijn: De Fontein, vind je plek en De Fontein, maak wijze keuzes
Bert Hellinger heeft meerdere boeken geschreven, o.a. De verborgen dynamiek van familiebanden.

Als je iets als duister ervaart, wil je inzien.
Als je iets als knellend ervaart, wil je loslaten.
Als je iets als verstrikt ervaart, wil je ontwarren.