Type Interview

Het type-interview heeft tot doel de client inzicht te laten krijgen in zijn of haar ‘dominante’ type, of persoonlijkheidsstructuur. De client krijgt hierdoor (beter) inzicht in zijn/haar overtuigingen, verdedigingsmechanismen, patronen in het dagelijks handelen en reageren. De uitkomsten uit het type-interview  kunnen de basis vormen van een coaching traject. Er kan ook volstaan worden met uitsluitend een type-interview