blog

15 augustus 2021 – De tao naar zingeving

the leporello

Voorzijde van de leporello Tao, 2019

IN-SPIREREN OM TE HER-INNEREN, OM ERAAN TE HERINNEREN, DAT WE ANDERS ZIJN DAN DIEREN; IN EEN BEPAALD OPZICHT MEER, MAAR NIET BETER! WE HEBBEN IETS ONTWIKKELD, DAT – VOOR ZOVER BEKEND – DIEREN NIET HEBBEN: HET (ZELF)BEWUSTZIJN, WAARDOOR WE TOT VEEL IN STAAT ZIJN VANUIT DE DRIE CENTRA HOOFD, HART EN BUIK DAT WIL ZEGGEN DENKEN, VOELEN EN DOEN/NIET DOEN. HIERMEE KUNNEN WE ONS LEVEN ZIN GEVEN, WAT VERDER GAAT DAN DE 3 V’S: VOEDING, VEILIGHEID EN VOORTPLANTING.

ER WORDT LEEGTE ERVAREN, ER IS LEEGTE, ZOLANG WE NIET ZELF ZIN AAN ONS LEVEN GEVEN. ER IS ONDERZOEK GEDAAN DOOR PSYCHOLOGEN EN GEBLEKEN IS, DAT IN DE KERN IEDEREEN BEHOEFTE HEEFT AAN ZINGEVING. EN WAT IS DAT DAN? WEL, EEN VERVULLENDE BESTAANSREDEN VINDEN VOOR JE LEVEN.

EEN PAAR DECENNIA GELEDEN DEED IK EEN (LOOPBAAN-)ONTWIKKELINGSTRAJECT, WAARUIT EEN DRIETAL KWALIFICATIES/ACTIVITEITEN/ROLLEN, VOORTKWAM WAARMEE IK MIJN LEVEN ZIN KON GEVEN. IN DE 3 V’S WAS VOORZIEN! WAT KWAM ERUIT?
1. COACH; VANUIT DESKUNDIGHEID EN EMPATHIE KAN IK VERBINDING MET ANDEREN AANGAAN, HEN OP EEN SPOOR ZETTEN OM ZELF VERDER TE GAAN. HET GAAT DAN EIGENLIJK ALTIJD – AL DAN NIET UITGESPROKEN – OVER ZINGEVING.
2. GASTVROUW; HIERMEE KAN IK MET ZORGZAAMHEID EN LUISTEREN MET AANDACHT EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN HET LEVEN VAN ANDEREN.
3. KUNSTENAAR; HIER GAAT HET IN DE EERSTE PLAATS OM VERBINDING AANGAAN MET MEZELF IN HET CREATIEVE PROCES. EN ALS IK DE RESULTATEN NAAR BUITEN BRENG STEL IK ME OPEN EN KWETSBAAR OP. HET GAAT HIER OOK OM VERBINDING IN BREDE ZIN; MET DE NATUUR, MET ANDEREN, MET HET AL.

IK BEN IN DE GELUKKIGE OMSTANDIGHEID, DAT IK MET DEZE KWALIFICATIES NOG STEEDS ZIN AAN MIJN LEVEN KAN GEVEN, NAAST DE RODE DRAAD VAN LIEFDE EN VRIENDSCHAP, DIE ER ALTIJD WAS EN IS.

DE ZIN, DIE JE AAN JE LEVEN GEEFT BEPAAL JE HELEMAAL ZELF. DAARMEE IS NIET GEZEGD, DAT DAT ALTIJD ZO EENVOUDIG IS, GESTUURD ALS WE VAN KLEINS AF AAN WORDEN; AL DAN NIET BEWUST DOOR ONZE OUDERS EN LATER OOK DOOR ANDEREN. DUS ALS WE LEEGTE ERVAREN, DIE ONAANGENAAM AANVOELT, IS DAT EEN WEKSIGNAAL OM DE ZINGEVING TOT DAN TOE TE EVALUEREN OF DIE ALSNOG TE VINDEN, TE BEPALEN EN ERMEE AAN DE SLAG TE GAAN!

TAO IS DE WEG; DE WEG VAN EN NAAR ZINGEVING!

eerder verschenen blogs

  • 8 december 2021 – brief aan christianne
  • 15 augustus 2021 – De tao naar zingeving
  • 21 juni 2021 – Heidense vrouw
  • 14 april 2021 – Mijn compositieleer
  • 8 maart 2021 – internationale vrouwendag
  • 1 maart 2021 – Enneagram type-interview: een gesprek om tot zelfinzicht te komen
  • 1 februari 2021 – ruisdael in de gard
  • 1 januari 2021 – schokeffect